Om konceptet

Vi lever i et demokrati! Men er vi demokrater?

Uden almen, demokratisk bevidsthed og adfærd er civilisationens lak papirtynd!


Forsvarer den os mod snedig opportunisme og demagogi?

 

Effektivt demokrati kræver demokratisk adfærd!

 

Ledelse etablerer, opretholder

og udvikler optimale vilkår

for andres udfoldelse 

i det effektive demokrati!


---


Hvem bestemmer, hvad du skal? Mange, mange!


Hvem bestemmer, hvad du gør? Det gør jeg da!


Over tusind er spurgt; over hundrede er interviewet. Alle fra adm. til aspirant har tilsluttet sig den konklusion, at 


i udførelsens øjeblik

er individet suverænt! 


Når vi nu ved, at effektivitet forudsætter både kvalitet og accept, hvad forhindrer os så i at begive os på vej?


Nils Bech, konceptdesigner og orlogskaptajn har siden 1976 trænet virksomheder i ledelse af mennesker på dette grundlag af logik, etik – og effektivitet.  


Det gælder også hans bog


En vej til effektivt demokratiEn vej til effektivt demokrati

Din forfatter

Nils

konceptdesigner

orlogskaptajn